• Z rodičovských příspěvků se po schválení plenární schůzí SRPŠ hradí:

    • knihy do školní žákovské knihovny
    • jízdné na školní soutěže konané v jiných městech
    • občerstvení žáků při Dnu dětí, při školních akademiích a pod.
    • vstupenky do divadla - Zlín, Uh. Hradiště
    • příspěvek na lyžařský výcvik
    • příspěvek na plavání
    • ceny pro soutěže
    • knižní odměny pro nejlepší žáky
    • a další dle potřeby