• Volba povolání, příjímací zkoušky

     • individuální konzultace pro rodiče a žáky s výchovným a kariérovým poradcem:
      Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269
     • „Miniburza středních škol“ v jídelně naší školy dne 24. 10. 2017
     • ověřování studijních předpokladů deváťáků – Národní testování žáků 9. ročníku 30. 10. – 16. 11. 2017
     • exkurze v rámci výuky do vybraných středních škol našeho regionu
     • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017
     • přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou 2. 1. – 31. 1. 2018
     • přijímací řízení do oborů Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2018
     • informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k vyplňování přihlášek 6. 2. 2018
     • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na střední škole do 1. 3. 2018
     • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pro přijetí ke studiu maturitních oborů na střední škole: 1. termín 12. 4. 2018, 2. termín 16. 4. 2018, náhradní termín 10. 5., resp. 11. 5. 2018
     • vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 28. 4. 2018
     • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu 22. 4. – 30. 4. 2018
     • zaslání zápisového lístku ke studiu na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí
     • podání odvolání proti nepřijetí ke studiu do 3 dnů od doručení rozhodnutí
     • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2017/18
     • informační zdroje zkola.cz/burzaskol, cermat.cz, infoabsolvent.cz