• Věk Váha syrového masa Oběd Dieta Svačina
    7 - 10 let 60 g 24 Kč 32 Kč 16 Kč
    11 - 14 let 70 g 26 Kč 34 Kč 17 Kč
    15 - 18 let 100 g 28 Kč 36 Kč 18 Kč

    Porce masa je uvedena dle státní normy.

    Příloha je žákům přidávána dle přání.

    Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování

    jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku,

    ve kterém dosahují tohoto věku.